Türkiye’de sektöründe önde gelen kuruluşlardan biri olan Arslantürk, tesislerinin büyüklüğü ve
teknolojisi ile öncü kuruluş olarak Fındık sektöründe haklı yerini almaktadır.
Arslantürk’te çağdaş bir üretim ve işletme anlayışı egemendir. Tam zamanında üretim yaklaşımı,
dünya pazarındaki anlık değişimlere, hızlı tepki vermeyi kolaylaştırmaktadır. Bu yaklaşım, işletme için,
hammadde, istihdam, depolama, dağıtım gibi ana girdiler açısından önemli avantajlar sağlar. Tüketici
açısından faydası ise, kaliteli  Arslantürk ürünlerini daha hızlı ulaşmayı sağlar.
Ülkemizde bilim adamları son yıllarda art arda çok önemli bilimsel çalışmalara imza atmaktadırlar. Ar-
Ge çalışmaları ülkemizi geleceğe taşırken, Türk inşaat sektörü bugün dünyada çok önemli bir konuma
gelmiş bulunmaktadır.

2011 yılında başlayan Ar-Ge çalışmalarımız, bu süreçte yapılan sayısız deney, ürün ve
pazar araştırmaları bizleri çocukluğumuzda kurduğumuz hayalleri gerçekleştirme noktasına getirdi.
Nasıl problemsiz bir yapı malzemesi üretebiliriz sorusuna doğru yanıtı geliştirdiğimizi düşünüyoruz.
Ülkemiz deprem kuşakları üzerinde bulunmaktadır. Bununla beraber yeryüzünde var olan çeşitli
iklim kuşaklarının birçoğu Türkiye’de vardır. Öyle bir yapı malzemesi geliştirmeliydik ki, hayat
kurtarsın, enerji tasarrufu yapsın, kolay uygulanabilsin, zamandan tasarruf sağlasın, çok az alçı ve sıva
kullanımı ile maliyetleri daha da ekonomik hale getirebilsin. Böylece son kullanıcılara ekonomik,
konforlu, rahat, nefes alabilen, sağlıklı ve sessiz mekanlar inşa edilebilsin.